TÜKETİCİ HAKLARI – İPTAL İADE KOŞULLARI GENEL: 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. 2. Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 3. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 4. KATILIMCI , haklı sebep olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde KATILIMCI , fuara 6 ay kala iptali halinde sözleşme tutarının % 30 ‘ una , 4 ay kala iptali halinde % 50 sine , 2 ay kala iptali halinde % 70 ine kadar bedelini SEMOR ‘ e ödemeyi koşulsuz olarak kabul eder. Organizasyonun mücbir sebepler dahilinde iptal edilmesi halinde SEMOR , KATILIMCI’ un yapmış olduğu tüm ödemeleri yeni tarih belirlenene kadar SEMOR avans hesabında tutacaktır 5. KATILIMCI, SEMOR’ nın izni olmadan Giriş Kartı bastıramaz. Tespit edilmesi halinde cezai hüküm olarak “ Yaka Kartı ve Yaka İpi “ Sponsorunun sponsorluk bedeli gizli kalmak kaydı ile ilgili sponsorun cezai hükmü katılımcıya rücü edilir. KATILIMCI aldıkları katılım BU FUAR ORGANİZASYONU 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB ( TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. paketine uygun olarak belli sayıda giriş kartı verilecektir. Ek giriş kartı talepleri SEMOR tarafından belirlenecek ücrete tabidir. SATIN ALINAN HİZMETİN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 7. Alıcı, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti ifa etme yükümlülüğü sona erer. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 8. Hizmet alıcıya sunulduktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satışı yapılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmetin bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

MÜCBİR SEBEP 6. SEMOR , kontrolü dışında gelişecek haller ve etkinlik alanını KATIILIMCI ile yaşayacağı yasal uyuşmazlıklar ve davalar neticesinde veya doğal afet gibi mücbir sebep olaraknitelendirilecek durumlar nedeniyle etkinliğin gerçekleşememesi durumunda, etkinliğin yerinive tarihini değiştirme yetkisine sahiptir. SEMOR bu biçimde değişen bilgileri KATILIMCIYA iletecektir. 9. İş bu sözleşmenin imzalanmasından sonra, önceden öngörülemeyen ve tarafların kontrolleridışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de bu protokol ileyüklendikleri borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirememeleri ya da bunları zamanında yerine getirememelerini imkansızlaştıran resmi makamların alacakları kararlar, beşeri ve doğal afetler, harp, pandemi, salgın, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile tarafların kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Bu sebeplerden birinin fuar başlama tarihinden önce veya fuar tarihinde meydana gelmesi halinde iş bu sözleşme konu organizasyon, SEMOR tarafından tamamen iptal edebilir veya başka bir tarihe alınabilir. Tamamen iptal halinde SEMOR tazminat ödemeksizin –varsa KATILIMCI için yapmış olduğu masrafları mahsup etmek suretiyle, katılımcının yaptığı ödemeleri iade eder. Tarihin ötelenmesi halinde ise, sponsorluklar ve gerçekleşen giderler hususunda her iki taraf ortaklaşa hareket edecek ve doğmuş doğacak zararları sonuç odaklı hareket ederek resmiyazı ile KATILIMCIYA bildirim sağlanacaktır. 

10. Taraflar, mücbir sebebi, ortaya çıktığı anda derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirmek ve mücbir sebebin taahhütlerini ne şekilde etkileyeceğini, gerekçeleri ve delilleriyle birlikte açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde, mücbir sebebe dayanarak sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmekten imtina edemeyeceklerdir. İADE KOŞULLARI: KATILIMCI, haklı sebep olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde KATILIMCI , fuara 6 ay kala iptali halinde sözleşme tutarının % 30 ‘ una , 4 ay kala iptali halinde % 50sine , 2 ay kala iptali halinde % 70 ine kadar bedelini SEMOR ‘ e ödemeyi koşulsuz olarak kabul eder. Organizasyonun mücbir sebepler dahilinde iptal edilmesi halinde SEMOR , KATILIMCI’ un yapmış olduğu tüm ödemeleri yeni tarih belirlenene kadar SEMOR avans hesabında tutacaktır. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. ÖDEME VE TESLİMAT 24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, TR TR67 0006 4000 0014 2280 4046 36 hesap nolu İŞ Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz. 25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek çekim ödeme yapabilirsiniz. Taksit imkanı için bankanızı arayarak bireysel talep oluşturabilirsiniz. Online ödemelerinizde sipariş talebiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.